Astrology.vn - Xem tướng đến bậc cao là xem hình cục ngũ hành và khí sắc. Con người ta sinh ra chịu ảnh hưởng của ngũ hành chi khí để thành hình cục, thành khí sắc, thành bộ vị.  Ngũ hành là: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nghĩa là năm yếu tố căn bản của thiên nhiên. Tướng được toàn hình cục ngũ hành hoặc theo lý sinh của ngũ hành là cực quý. Nếu khắc thì nguy hại. Người dày dạn chắc chắn mặt lại tròn là thủy hình. Xương cốt thanh, tinh thần sáng, đa mưu trí. Có thể làm quan bậc nhất phẩm.

 

 

Hình cục ngũ hành

Con người ta sinh ra chịu ảnh hưởng của ngũ hành chi khí để thành hình cục, thành khí sắc, thành bộ vị.

Ngũ hành là: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nghĩa là năm yếu tố căn bản của thiên nhiên.

Tướng được toàn hình cục ngũ hành hoặc theo lý sinh của ngũ hành là cực quý. Nếu khắc thì nguy hại.

Lý sinh của ngũ hành là: kim sinh thủy, thủy sinh mộc, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim.

Khắc là: kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim.

Người hình kim thì vuông chắc, da dẻ trắng, xương lớn thịt đầy (nếu xương nhỏ thịt nhiều, ngồi càng lâu càng nặng, tiếng nói vang vang) là kim cục toàn.

Người hình mộc thân thể chân tay đều dài, xương lớn, thịt vừa phải không cần đầy. Đi đứng thẳng thắn, sắc khí thanh tú. Gầy gò nhưng cân vẵn nặng. Nếu lưng quá mỏng là hỏng. Mộc hình phải khoẻ thì mới mong làm cột trụ. Tinh thần sảng trực, da dẻ xanh hay đen là mộc cục toàn.

Người thủy hình thân thể tròn nặng, mập chắc, lưng ụ lên, bụng xệ, đi rất nhanh như nước trên cao chảy xuống, da dẻ đen hay trắng là thủy cục toàn.

Người hỏa hình da ngăm ngăm nhiều sắc đỏ, động tĩnh bất thường, ngồi lâu không mệt, xương cốt như có ngọn vút lên trên, dưới lớn trên nhỏ là hỏa cục toàn.

Người thổ hình thân thể mập mạp, đôn hậu, da dẻ hồng pha vàng, tính tình điềm đạm, xương lớn thịt đầy là thổ cục toàn.

Được toàn cục tướng thì đại phú, đại quý.

Có bài thơ cho dễ nhớ (bài này trích từ sách “Tướng Lý Hành Chân”).

             Mộc sưu, kim phương thủy chủ phì

            Thổ hình thân hậu bối như qui

            Thượng tiêm hạ khoát danh vi hỏa

            Ngũ danh nhân hình tử tế suy

nghĩa là:

            Mộc gầy kim vuông thủy mập phì

            Thổ hình đầy đặn lưng linh qui (con rùa)

            Dưới rộng trên nhọn là hình hỏa

            Năm vẻ nhân hình cứ thế (mà) suy

 

Hình cục ngũ hành tối kỵ:

- Kim mộc đi đôi.

- Thủy hỏa đi đôi.

Luận hình cục cứ chọn theo số nhiều.

- Gầy là mộc.

- Vuông vắn là kim.

- Mập mập là thủy.

- Nhọn là hỏa.

- Dầy chắc là thổ.

- Nên tương sinh đừng tương khắc.

Kim hình được kim cục gặp thổ hay vì thổ sinh kim.

Thổ hình được thổ cục gặp hỏa tốt vì hỏa sinh thổ.

Người hình kim mà da đỏ hồng thì tiền bạc hư hao như hỏa đốt kim (hỏa khắc kim).

Người hình mộc mà da trắng bạch thì tiền bạc tiêu ra như nước, như dao chém gỗ (kim khắc mộc).

Hình cục ngũ hành nếu toàn mới đại phú, đại quý nếu pha dù tương sinh cũng kém đi.

Sách “Thần Tướng Toàn Biên” có thơ rằng:

             Tú Lệ vi kim cốt hựu thanh

            Tị cao phong khởi quán thiên đình

            Ngữ ngôn ưởng lượng như chung cổ

            Tự thi triều trung hữu đại danh.

nghĩa là: Dáng người thanh tú trắng trẻo, xương cốt thanh nhã là hình kim. Mũi cao âm thanh ưởng lượng như chuông đồng thì tất phải có đại danh nơi triều đường.

             Quảng trường vi mộc nhược lan can

            Hình tự thanh tùng nại tuế hàn

            Phương tiện sở vi tâm tính hoãn

            Tự nhiên lân vật tác thanh quan

nghĩa là: Người dài vai rộng sẽ như khối ngọc là hình mộc. Thân giống như cây tùng chịu được gió lạnh. Tâm tính hiền hòa, nhưng tinh thần sáng suốt. Thương người, tất là một vị cao quan thanh liêm.

             Thủy thể năng phương diện hựu viên

            Cốt thanh thần tú ỷ đa ban

            Vị nhân tự thị tâm nan trắc

            Chung thị minh kha nhất phẩm quan

nghĩa là: Người dày dạn chắc chắn mặt lại tròn là thủy hình. Xương cốt thanh, tinh thần sáng, đa mưu trí. Có thể làm quan bậc nhất phẩm.

             Cốt nhục cao đê diện bất bình

            Hỏa hình kiêm sưu khí tu thanh

            Hữu quyền mãnh liệt đa năng đoán

            Kiếu tiết phong hầu trực thủ thành

nghĩa là: Xương cốt da thịt nổi cao hướng thượng là hỏa hình. Người thường gầy, thần khí thanh sáng. Quyền vào trong tay hành động như sấm sét, quyết đoán nhanh. Rất trung trực và kiên trì.

            Đôn hậu kiêm thanh, tú hưu phong

            Hổ mi, qui bối hạnh như hùng

            Bình sinh tự thị đa hào phú

            Vị ứng trung ương bất khả cùng.

nghĩa là: Người to lớn, mập mạp nhưng trông vẫn thanh tú. Xương mày gồ cao, lưng to chắc cổ bự như cổ gấu. Mũi thổ tĩnh ở trung ương thật to là hình thổ, đại phú.

(Theo "Tướng Mệnh Khảo Luận" )

 

Tags: [Nhân Tướng Học] [Tướng Pháp]  [Tướng Mệnh Khảo Luận] [TướngMặt DiệnTướng] [Tướng Tay]  [Tướng Nữ] [Tướng Nốt Ruồi]

 

Nhân Tướng Học - Tướng PhápAstrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (49): LUẬN VỀ DỊ TƯỚNG - PHÁ TƯỚNG 人相學

> TƯỚNG MỆNH (48): LUẬN XEM TƯỚNG VAI - TƯỚNG NGỰC - TƯỚNG BỤNG 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (47): LUẬN XEM TƯỚNG CỔ - TƯỚNG LƯNG 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (46): LUẬN XEM TƯỚNG MIỆNG 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (45): LUẬN XEM TƯỚNG MŨI - TỊ TƯỚNG 人相學