Astrology.vn - Tướng pháp về hình cách ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cầm thú hình cách để phân biệt quý tiện, hiền ngu. Hình bộ tướng cầm thú cần phải thuộc cho kỹ. Cổ nhân đặt thành thơ cho những tướng cầm thú, lời đoán cho mỗi tướng rồng, hổ, báo… cũng ghi luôn cả trong đó. Coi tướng vào hình cách cầm thú, mỗi người phải đủ toàn bộ mới là thực, nếu chỉ được một tướng thôi là không phải.

 


LONG HÌNH

            Thể thể như phi uyển nhược long
            Mỹ nghiêm đầu đốc dị phàm dung
            Uy nghiêm biến thái thành nan trắc
            Thiên hạ văn danh ngưỡng tiêu ung

(Nghĩa là: Thân thể to lớn nhanh nhẹn - Râu đẹp, đầu có góc cạnh khác phàm - Uy nghiêm nhưng sáng suốt, nhiều mưu khó ai biết - Thiên hạ tôn sùng kính phục).

KỲ LÂN HÌNH

            Đầu quảng mi thô tư hải hoành
            Nhũ cao nhục hậu hắc tinh bình
            Lân thân thể tráng thành hùng thể
            Tá quốc trung lương độc bỉnh danh

(Nghĩa là: Đầu lớn, mày thô, hàm rộng lớn - Tai cao, da thịt dày, mắt đen - Thân thể cường tráng, hùng dũng - Làm khai quốc công thần - Về tướng kỳ lân không ai biết thực sự nó là con gì, có lẽ giống đã mất từ lâu không ai biết, qua các tác phẩm điêu khắc, người ta thấy hao hao giống con “pékinoise” nhưng thân thể chắc lớn hơn nhiều).

SƯ HÌNH (sư tử)

            Sư chấn sơn hà tá chủ trung
            Đầu phương ngách quảng cách mi tùng
            Trẩm long cốt khởi thiên đình đột
            Liệt sĩ phân mâu lập đại công

(Nghĩa là: Đầu vuông, trán rộng, mày rậm, xương sau gáy gồ lên, đỉnh đầu có gò cao là loại võ tướng chấn giữ sơn hà lập công lớn).

HỔ HÌNH

            Hổ hình tối uy nhãn đại viên
            Ngách phương nhĩ tiểu khẩu dụng quyền
            Thanh hùng tiện thi vị lương tướng
            Nhất phiến xích tâm tại đế tiền

(Nghĩa là: tính khí oai nghiêm, mắt lớn mà tròn, trán vuông, tai nhỏ, miệng có thể nuốt được cả nắm tay - Tiếng to vang như sấm - Làm tướng giỏi mà trung lương).

TƯỢNG HÌNH

            Nhãn tựa minh châu, ngách quảng bình
            Thượng hình trường hậu mỹ tam đình
            Ngôn khinh hành trọng đa nhân đức
            Viễn chấn sơn hà hiệp thánh minh

(Nghĩa là: mắt sáng đẹp như hai viên ngọc, thân thể cực to lớn, tiếng nói nhẹ nhàng, bước đi nặng nề - Tính tình nhân đức - Quyền cao chức trọng).

VIÊN HÌNH (Tướng vượn)

            Ngách khoan nhãn đại lưỡng mi nùng
            Tì thiểu, phát ni đới tiếu dung
            Khước thi viên tâm nan trắc độ
            Thiên thiên cự phú thọ nhi chung.

(Nghĩa là: Trán rộng, mắt to, mày rậm - Râu lưa thưa, tóc ít, miệng lúc nào cũng như cười - Tâm lý loay hoay khó biết - Giàu có và thọ).

HẦU HÌNH (Tướng khỉ)

            Ngách đột đầu viên hình tự hầu
            Nhãn hoàng thần bạc thể khinh phù
            Bình sinh mưu sự đa cơ sảo
            Bất tác cao quan dã cẩm cừu.

(Nghĩa là: Trán lõm, đầu tròn, hình dáng như con khỉ, mắt vàng, môi mỏng, thân thể gầy gò nhẹ tênh, lúc mưu sự lắm mưu mẹo - Nếu không làm quan to cũng giàu có)

XÀ HÌNH (Tướng rắn)

            Nhãn viên tế tiểu đới thanh đồng
            Thần bạc thiệt trường khí tương hùng
            Thân nhiệm triều cương đa độc hại
            Hại nhân tính mệnh tác kỳ công

(Nghĩa là: Mắt tròn nhỏ, con ngươi hơi xanh - Môi mỏng, lưỡi dài vẻ mạnh khỏe - Có thể làm quan trong triều, tính tình hiểm độc hại nhân ích kỷ)

NGƯU HÌNH (Tướng trâu)

            Nhãn trường bình thị diệm tuấn tăng
            Thanh hướng bộ trì hữu độc năng
            Ngộ đắc thử hình điền địa quảng
            Túng nhiên phú túc dã vô xưng.

(Nghĩa là: Mắt dài nhìn bình thản, xương cốt lớn, tiếng nói trầm, đi chậm, tướng trâu giàu có nhiều nhà, nhiều đất).

QUI HÌNH (Tướng rùa)

            Qui ngách phương bình tính tối linh
            Mi nùng nhãn đại thị chân hình
            Qui sương phong mãn tinh thần dị
            Định tá thánh triều thả thọ, linh

(Nghĩa là: Trán vuông bằng phẳng, đầu óc linh mẫn, mày rậm mắt to đúng tướng rùa - Tướng này kho đụn đầy, quan cao, sống lâu).

PHƯỢNG HÌNH (Tướng con phượng)

            Trường mi, trường nhãn cách trường đầu
            Bạt tụy siêu quần học vấn ưu
            Phú quý căn cơ hình dĩ định
            Giao khan tha nhật tác vương hầu

(Nghĩa là: Mày dài, mắt dài, đầu dài - Giỏi giang siêu quần, học vấn hơn người - Tất phú quý đến chức vương hầu).

HẠC HÌNH (Tướng con hạc)

            Đầu viên, ngách khoát mục tinh thần
            Hình sưu, hạng trường ngọc khiết thân
            Thanh hướng tính linh hành tự hạc
            Đường đường tướng mạo tác nguyên thần

(Nghĩa là: Đầu tròn, trán rộng, mắt sáng - Người gầy cổ dài, thân thể thanh khiết, tiếng nói ưởng lượng, đi như hạc, tướng mạo ấy xứng đáng vị nguyên thần).

LẠC ĐÀ HÌNH (Tướng lạc đà)

            Mi nùng mục trường hiệu lạc đà
            Thần hòa, thanh lượng mạo nguy nga
            Ấu thời đản thị phi phàm tướng
            Định tá quân vương bội ngọc kha.

(Nghĩa là: Gò mi cao, mắt dài, tinh thần hiền hòa, tiếng nói lớn, người cao to, lúc nhỏ tướng cách đã khác người, cực phẩm nhân thần giúp vua).

LƯ HÌNH (Tướng lừa)

            Lư tinh hoành bạch diện hình trường
            Nhĩ đại phân minh tướng dị thường
            Tảo bộ vân trình đằng đạt khứ
            Tính danh bất thi đẳng nhàn hương.

(Nghĩa là: Con ngươi vàng trắng, mặt dài, tai to, tướng dị thường, thành công đỗ đạt sớm nhưng vất vả).

DƯƠNG HÌNH (Tướng dê)

            Dương hình phú thọ yêu tu nhiêm
            Ngọa cốt băng cơ tửu sắc kiêm
            Cử động thần hòa trung thực tính
            Bất tu đới nộ hữu uy nghiêm.

(Nghĩa là: Tính trung thực, nhũn nhặn, hòa nhã, ưa tửu sắc, có thể giàu, sống lâu nhưng không sang quý).

MÃ HÌNH (Tướng ngựa)

            Mã hình chính diện, diện như bác
            Bẩm tính ôn lương hảo khán tiên
            Quân tử tỉ chi nhân hữu đức
            Bằng trình vạn lý khả an nhiên.

(Nghĩa là: Mặt dài thẳng trông như hòn ngói - Phải xem bẩm tính có ôn lương hay không - Sự nghiệp dù có đi vạn dặm cũng vẫn hay).

HỒ HÌNH (Tướng con cáo)

            Tử thần hòa mị tại mi đầu
            Tâm linh hảo hoạt sự đa nghi
            Ưu du nhất thế vô phiền não
            Lưu thủy cao sơn tính cận chi.

(Nghĩa là: Mặt hơi đỏ hung hung, tinh thần hòa nhã, nói ngọt ngào - Lòng dạ đa nghi - Sống cuộc đời nhàn, thích ẩn một chỗ nên về già thường điền viên khuây khỏa).

TRƯ HÌNH (Tướng heo)

            Nhĩ trường diện cột thụy suy hư
            Hiếu thực vô năng nhất xuẩn trư
            Tính ác hoàn ưu tao cuống họa
            Chỉ nghi tăng đao thủ nhàn cư.

(Nghĩa là: Tai dài, mặt lõm, ngủ ngáy như rên - Thích ăn, bất tài ngu muội - Tính tình ác độc dễ gặp tai họa - Chỉ nên đi tu để tránh hung tử. Câu thơ này có phần sai vì tướng heo không vô năng, nhiều người tướng heo rất giỏi nhưng bao giờ cũng ngoan cố, có nhiều ác tính và nhất định chết bất đắc kỳ tử).

HÙNG HÌNH (Tướng gấu)

            Hùng hình thể trạng khước phi trư
            Nhãn dốc thượng triều địa các hư
            Thử tử hung ngoạn chung họa diệt
            Tính tình da bất nhận thân sơ.

(Nghĩa là: Người mập mạp to lớn, chắc, không ục ịch như tướng heo, mắt hơi xếch, cắm lẹm, ngu bướng dễ gặp tai họa, không cần biết ai).

LỘC HÌNH (Tướng nai)

            Lộc mâu thanh hắc diện vi trường
            Hành bộ như phi thọ dị thường
            Tư tưởng đa vi truyền thạch khách
            Tham hoa quyến liễu quá thời quang.

(Nghĩa là: Con ngươi xanh đen, mặt hơi dài - Bước đi rất nhanh rất thọ. Ngao du, mê gái, ăn chơi suốt đời).

HÀ HÌNH (Tướng con tôm)

            Diện ngang tinh đột hình như hà
            Sỉ lộ tu vi phú túc khoa
            Ngộ đắc thủy niên vưu đắc chi
            Danh trì để khuyết thụ vinh hoa.

(Nghĩa là: Mặt ngang, mắt lồi, hình thể tròn trịa giống như con tôm, răng lộ, râu thưa giàu có. Gặp những năm thuộc thủy lại càng vinh hoa).

GIẢI HÌNH (Tướng con cua)
            Diên viên tinh lộ đới hoành hành
            Tính hỉ giang hồ cưỡng bảo doanh
            Mãn kiểm hòa quang kham hữu đạo
            Cầu mưu tổng thi dị đồ danh.

(Nghĩa là: Mặt tròn, mắt lồi, đi ngang ngang, bước lên nhưng không tiến thẳng mà hơi chéo ngang. Ưa giang hồ tiền bạc dễ kiếm, giao kết bạn bè tốt, sự nghiệp tạo nên một cách bất ngờ).
NGƯ HÌNH (Tướng cá)

            Ngư hình đầu súc nhãn khai miên
            Thời chí vận thông vượng thủy niên
            Tiểu trí nhược ngu tham tạo hóa
            Nhất chiêu tế hội thế xưng hiền.

(Nghĩa là: Đầu rụt, ngủ mở mắt, trông có vẻ ngu mà thật thông minh. Gặp năm thuộc thủy rất tốt, đắc thời sẽ lên như diều).

KHỔNG TƯỚC HÌNH (Tướng con công)

            Diện tiểu thân phì ái vũ mao
            Bình sinh hữu khế tân anh hào
            Văn chương tư mệnh lăng vân thủ
            Định kiến tha niên khóa cự ngao.

(Nghĩa là: Mặt nhỏ, người mập ưa làm dáng, chơi với bạn thật hào sảng, văn chương hơn người có thể phú quý).

TƯỚC HÌNH (Tướng chim sẻ)

            Tước hình mâu cấp tính tham dâm
            Đa nhiếp đa kinh hỉ mậu lâm
            Y thực gian tân tùy phận độ
            Đắc y đại ha tích đôi kim.

(Nghĩa là: Con ngươi động, tính tham hay nhát sợ, kiếm ăn vất vả nếu khi nào được người trên thương thì có chút tiền).

NHẠN HÌNH (Tướng con nhạn)

            Nhạn mục trắc mâu tiên thị mi
            Đa kinh đa khủng cách đa nghi
            Thiên luân hữu ái vô tương thất
            Thực lộc giang hồ chỉ tư tri.

(Nghĩa là: Mắt hiếng, lo lo sợ sợ nghi nghi hoặc hoặc, kiếm ăn giang hồ).

---o0o---

Tướng pháp về hình cách ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cầm thú hình cách để phân biệt quý tiện, hiền ngu.

Minh Thái Tổ mang kỳ hình quái tướng ngũ nhạc triều thiên, cho nên xuất thân từ đứa trẻ chăn trâu lên đến ngôi thiên tử, lập sự nghiệp cho dòng họ cả mấy trăm năm.

Quan Vân Trường mày như con tằm, mắt đan phượng, sống thì làm tướng giỏi, chết được sùng bái như vị thánh.

Trương Phi hổ hình báo nhãn dương danh bằng vũ nghiệp.

Lưu Huyền Đức long mi phượng mục, hai tai thật lớn, tay dài quá gối, quý đáng bậc thiên tử.

Cận đại, có Trần Tế Đường nhờ đôi mắt đại bàng mà anh hùng nhất khoảnh, làm vua phương Nam.

Tiết Nhạc, hình tựa con beo nên văn vũ song toàn.

La Gia Luân, học giả, làm đại sứ Trung Hoa Quốc Gia bên Ấn Độ có tướng gấu chó, tay dài mũi lớn mắt tròn.

Một trong những người có họ thuộc tứ hào Tưởng, Tống, Khổng, Trần làm mưa làm gió trên chính trường Trung Quốc từ năm 1927 đến 1949 là Trần Quả Phu có tướng khỉ.

Cuối đời nhà Thanh, tổng đốc Lưỡng Quảng, Trương Chí Đồng cũng tướng khỉ. Theo dân Lưỡng Quảng kể lại thì họ Trương lưng gầy và hơi khòng khòng, đôi mắt tròn sáng quắc, chân tay lúc nào cũng hiếu động, dân gian hồi ấy mới có câu vè rằng: “Trương Chí Đồng toàn thân động”.

Tướng pháp nói phàm tướng khỉ thì rất khoái nữ sắc. Đồng cũng vậy, gia nhân cho biết ngày nào Đồng cũng có đàn bà bên cạnh nếu không tất váng đầu chóng mặt. Ngoài 60 tuổi vẫn thế. Lối ăn uống của ông cũng rất lạ lùng, thích những thức ăn như con đuông, đông trùng hạ thảo nghĩa là thuộc loài sâu. Trương Chí Đồng học rất giỏi, trị dân có tài, ngoài 70 tuổi mới chết.

Sách tướng ghi một câu về tướng khỉ: “Hầu tướng quý hiển nhi mỹ thê - Tướng khỉ sang quý, hiển đạt và vợ đẹp”.

(Theo "Tướng Mệnh Khảo Luận" )

 

Tags: [Nhân Tướng Học] [Tướng Pháp]  [Tướng Mệnh Khảo Luận] [TướngMặt DiệnTướng] [Tướng Tay]  [Tướng Nữ] [Tướng Nốt Ruồi]

 

Nhân Tướng Học - Tướng PhápAstrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TƯỚNG MỆNH (19): XEM TƯỚNG THEO HÌNH TƯỚNG CẦM THÚ [1] 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (18): XEM TƯỚNG TÂM 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (17): LUẬN THUYẾT TƯỚNG DO TÂM SINH 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (16): LUẬN TƯỚNG ÁC NHÂN 人相學

> TƯỚNG MỆNH KHẢO LUẬN (15): LUẬN TƯỚNG ANH HÙNG 人相學