Astrology.vn - Ma Y Thần Tướng với nội dung bàn luận về Tướng Pháp dưới dạng các câu Thơ rất ngắn gọn và súc tích. Nội dụng của Ma Y Thần Tướng khá toàn diện và có hiệu quả ứng dụng sâu sắc. Đây là các đúc kết kinh nghiệm của các tiền nhân bao đời trong lĩnh vực Tướng Pháp để lại cho người đời sau. 
 

Ngũ hành ấy đã luận rồi 
Trải xem mọi tướng mọi người hiền ngu. 
Kìa người tài lộc kiêm thu 
Nhân trung ngũ lộ toàn thu năm đường. 
Những người tăng sãi du phương 
Hình dong tựa gái khác thường mặt giai. 


Kìa người hầu bá lâu đài 
Mặt như mãn nguyệt sáng soi đêm rằm. 
Những người khốn khó chiêu đăm 
Mặt lớn mũi bé lẹm cằm so vai. 
Nọ người khanh tướng hiền tài 
Mặt vuông tai lớn nào ai sánh tầy. 


Nọ người dậm liễu hồn bay 
Mặt lớn hầu hết đều là ra sao
Kìa ai ấn chịu ngôi cao 
Hai xương gò má mọc vào liền tai. 


Mấy người lang miếu công khanh 
Phục-tê quán đính thiên-đình khởi cao. 
Mấy người khốn khổ lao đao 
Ấn-đường nghiêng lệch mi mao loạn hàng
Người nào bần tiện khó thường 
Mỏng tại hẹp miệng tóc càng thêm thô. 


Người nào quan quả độc cô,
Miệng như thổi lửa ty tu đỏ vàng. 
Người nào khắc tử hình lang
Sơn-căn chiết đoạn lệ-đường hãm sinh. 
Bằng người thọ khảo quy linh 
Văn thâm pháp-lệnh tuỳ sinh mao trường. 
Tỵ-lương, niên-thọ cao quang 
Nhân-trung thâm chính sống trường đôi bên. 


Ngồi như núi mọc vững bền 
Nằm như cung cuốn một bên nghiêng vào 
Ấy người thọ khảo niên cao. 
Kìa người yểu tử thương sao những là 
Trẻ tuổi mà đã phì ra 
Thần hay kinh sợ, sắc hoà biến xanh. 
Mình gầy sắc béo chẳng thanh 
Nằm ngủ ngửa mình, há miệng giẫy chân 


Ngắn hơn lại ít mộc thần 
Ấy khác trên trần nằm mộng năm kha. 
Người nào lòng có gian tà, 
Hẩn âu mắt lợn, mặt gà, mắt ong. 
Mặt ngoài tuy tự lục cung
Phút đi trông trộm tây đông bốn bề 
Trộm xem non núi giang khê 
Bước nặng bước nhẹ nẻo đi rông giài 
Chân tay thô tục khác loài 
Miệng tròn mũi nhọn nói đôi trái tình. 

Lưỡi thêm thường quấn ra môi 
Quả thực người ấy trộm người canh khuya.
Kìa đứa hung ác gian phi, 
Tiếng như lệnh vỡ mắt thì đỏ hung 
Gái giai thuộc lấy phải suy cho tường 
Ráo khô đôi vị âm dương
Lan-đài bạc khuyết, lệ-đường hãm sinh. 
Mắt bằng môi lớn chẳng thanh 
Trắng nhiều đen ít giống hình mắt dê. 


Trán cùng xương má cao vì 
Cứng hàm, đỏ mũi mày thời vàng lông. 
Lại thêm bằng mãn nhân-trung 
Lại không thành quách mặt không khí hoà 
Hình như thầy sãi xuất gia 
Mặt như Bồ-tát đào hoa sắc hồng. 
Mũi cao độc chủng cô phòng,
Ngoạ-tầm xanh sẫm hình dong âu sầu. 


Không râu dù hoặc đỏ râu 
Sơn-căn thấp nhỏ, tỵ đầu huyền châm. 
Ấy tướng cô độc chiêu đăm 
Chẳng có con cái nghĩ thầm lo riêng. 
Kìa người khắc hại anh em 
Lông mày mọc ngược lại thêm đỏ vàng 
Kìa người duyên phận bơ vơ 
Thê kia thiếp nọ sinh sơ mọi lần 
Giang-môn, ngữ-vĩ nhiều văn 
Sắc thêm xanh sẫm nhiều lần hãm gia. 


Lông mày áp diện xem thô 
Nốt ruồi ở giữa ai hồ biết ngay. 
Sơn-căn lại có vệt dài 
Niên-thọ cũng có một vài vệt ngang. 
Hai má lộ xương ai đang 
Mũi lớn mắt bé thế thường lạ nhau 
Ấn-đường xuyên tự vệt sâu 
Sơn-căn điểm hắc vợ đâu ở cùng. 


Ấy là nói tướng đàn ông 
Phụ nhân quý tướng hình dung dịu dàng 
Người nào thần sắc nghiêm trang 
Tiếng như khánh đá đáng dương phi tần
Người nào ôn nhuận sắc thuần 
Ngũ quan bình chính phu nhân đáng quyền. 

Người nào mục tú thuần hoà 
Sinh con quí tử ắt là quan sang. 
Người nào bình chính ấn-đường 
Người nào tiếng dậy phú gia 
Bụng dầy sâu rốn ai hoà biết thay. 
Người nào con cháu dại ngây 
Rốn nông bụng bé vú hây trắng đầu.


Người nào cô quả âu sầu 
Bởi đôi con mắt ai hầu chẳng kinh. 
Mấy người nhọn chán bất bình 
Chê chống giả của một mình ngao du. 
Mấy người tiếng nói trượng phu 
Ba lần rượu thịt cúng cho tơ hồng

Ai mà ăng uống vãi rơi 
Bước đi nghiêng lệch lấy người gian truân. 
Ai mà ngồi đứng khép chân 
Thơ từ vĩ vãn nói vần cũng giai. 
Ai mà tay có nốt ruồi 
Đêm đêm quấn khách chơi bời gió giăng. 
Ấy người dâm tiện khác hằng 
Này người trinh đức ví bằng Nhân Khương.


Nói nhỏ nhưng tiếng hoà sang 
Tai dầy răng nhỏ môi càng thêm tươi 
Mắt xem bình chính con ngươi 
Phân minh hắc bạch nói cười uy nghiêm 
Tóc thưa dài lại nhuận thêm 
Ngồi thời ven vén đi điều khoan thai 
Thế gian có một chẳng hai 
Sạch trong tiết gái có tài hoà sang. 


Này người giầu có bạc vàng 
Nhân-trung thâm trường địa-các phương viên. 
Mũi bằng tay đỏ mầu sen
Thiên-thương địa-khố dưới trên cao đầy. 
Ấy tướng phú quý sang thay. 
Kìa người thọ khảo thủa rầy kể ra 
Bụng phì mặt lại dầy da 
Đôi văn pháp-lệnh dài qua dưới cằm 

Đôi mày giao mọc chẳng lành 
Giữa mình lại có vết hoành hoành văn 
Nói lớn mà môi mỏng quăn 
Coi như thổi lửa ít ăn nhiều chồng 
Đi mau như ngựa chạy rông 
Tứ chi thân thể mọc lông cũng dài 
Hai má ngấn cao cả hai 
Nhân-trung cùng trán có vài vệt ngang 
Trên mắt có văn tiêm trường
Chê chồng tìm trước tìm đường chốn đi 
Ấy người ăn sổi ở thì 
Buồng không lạnh lẽo đi về cậy ai. 

 

(t/h)

Tags: [Nhân Tướng Học] [Tướng Pháp]  [TướngMặt DiệnTướng] [Tướng Tay]  [Tướng Nữ] [Tướng Nốt Ruồi]

 

Nhân Tướng Học - Tướng PhápAstrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> Ma Y Thần Tướng: Xét đoán người hay kẻ dở

> Ma Y Thần Tướng: Ma Y Hình Tướng Diễn Ca

> Ma Y Thần Tướng: Ma Y Thần Tướng Diễn Ca