Astrology.vn - Bộ Lạc là hình thức cộng đồng của con người, vốn có đối với chế độ nguyên thủy. Cơ sở của bộ lạc là những quan hệ thị tộc quy định sự biệt lập của các bộ lạc theo lãnh thổ, ngôn ngữ, văn hóa.

Chỉ khi nào cá nhân thuộc về bộ lạc thì cá nhân đó mới trở thành người cùng sở hữu tài sản chung, mới được bảo đảm một phần nhất định trong sản phẩm đã sản xuất ra, mới có quyền tham gia đời sống xã hội. Việc các quan hệ thị tộc bị các quan hệ hàng hóa lấn át đã dẫn tới sự tan rã của các bộ lạc và tới việc thống nhất chúng thành các Bộ Tộc.

Bộ Tộc là một trong những hình thức cộng đồng người, về mặt lịch sử, kế tiếp theo cộng đồng thị tộc-bộ lạc và hình thành trong quá trình hợp nhất, củng cố các bộ lạc khác nhau trong điều kiện thay thế chế độ công xã nguyên thủy bằng những quan hệ sở hữu tư nhân, xuất hiện và phát triển các giai cấp.

Tiêu biểu cho Bộ Tộc là sự thay thế những liên hệ dòng máu trước kia bằng cộng đồng lãnh thổ, thay thế những ngôn ngữ Bộ Lạc bằng một ngôn ngữ thống nhất bên cạnh sự tồn tại một loạt các thổ ngữ. Mỗi bộ tộc đều có tên gọi tập hợp của nó, bên trong mỗi bộ tộc xuất hiện những yếu tố văn hóa chung. Bộ tộc điển hình cả cho chế độ chiếm hữu nô lệ (những bộ tộc Ai Cập cổ đại, Hy Lạp cổ đại,…) cũng như cho chế độ phong kiến (những bộ tộc Nga cổ đại, Pháp…). Trên cơ sở phát triển những quan hệ tư bản chủ nghĩa, sự xuất hiện một hình thức lịch sử mới của cộng đồng người là Dân Tộc. Nhưng vì trong chủ nghĩa tư bản, bên cạnh những quan hệ tư sản, những quan hệ tiền tư bản chủ nghĩa vẫn được giữ nguyên, cho nên không phải mọi bộ tộc đều thành dân tộc. Trong các nước thuộc địa và phụ thuộc bị tư bản độc quyền của chính quốc áp bức, về nguyên tắc, quá trình hợp nhất các bộ tộc thành dân tộc bị chậm lại. Với tính cách là một cấu tạo tộc người, bộ tộc vẫn được giữ nguyên. Một số bộ tộc không chuyển hóa thành dân tộc chủ yếu do số dân của mình quá ít.

(t/h)

Triết Học – ASTROLOGY.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BIỂU TƯỢNG

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BIẾN ĐỔI VÀ TÍNH BỊ KÍCH THÍCH

> TỪ ĐIỂN TRIẾT HỌC: BIỆN CHỨNG CỦA TỰ NHIÊN

> 12 CUNG HOÀNG ĐẠO: BẠCH DƯƠNG – ARIES - TRONG TÌNH YÊU

> PHONG THỦY TỔNG HỢP: HÌNH THỂ KHU VƯỜN THEO PHONG THỦY