Astrology.vn - Đây luận Đạo và Đức. (Bậc vua chúa) giữ đạo lớn thì thiên hạ tới qui phục; qui phục mà không hại, được an lạc thái bình. Đạo không hấp dẫn người ta như âm nhạc, mĩ vị, thể của nó nhạt nhẽo, vô thanh vô hình, nhưng dụng của nó vô cùng. Ai nắm được cái hình tượng lớn (cái trực giác về đạo) thì có thể đi khắp thiên hạ mà không nguy, vì ở đâu cũng thấy cảnh an lạc, thái bình.

 

Nguyên Văn Hán Tự

, .

, .

, .

, , , , .

 

Dịch Hán Việt

Chấp đại tượng, thiên hạ vãng.

Vãng nhi bất hại, an bình thái.

Nhạc dữ nhị, quá khách chỉ.

Đạo chi xuất khẩu, đạm hồ kì vô vị, thị chi bất túc kiến, thính chi bất túc văn, dụng chi bất túc kí.

 

Dịch nghĩa

(Bậc vua chúa) giữ đạo lớn thì thiên hạ tới qui phục; qui phục mà không hại, được an lạc thái bình.

Âm nhạc với mĩ vị làm cho khách qua đường ngừng lại; còn Đạo mà nói ra thì nó nhạt nhẽo, vô vị; nhìn kĩ nó không thấy, lắng nghe cũng không thấy, nhưng dùng nó thì không bao giờ hết.

 

Luận giải

Câu đầu: “đại tượng”, chữ Tượng đó như chữ Tượng trong “kì trung hữu tượng”: ở trong (đạo) có hình tượng. Có nhà dịch là: Ai nắm được cái hình tượng lớn (cái trực giác về đạo) thì có thể đi khắp thiên hạ mà không nguy, vì ở đâu cũng thấy cảnh an lạc, thái bình.

Câu thứ ba: “đạo chi xuất khẩu”, có người dịch là “đạo hiển hiện ra”.

Đại ý chương này là Đạo không hấp dẫn người ta như âm nhạc, mĩ vị, thể của nó nhạt nhẽo, vô thanh vô hình, nhưng dụng của nó vô cùng.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

   Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 34 - NHIỆM THÀNH 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 33 - BIỆN ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 32 - THÁNH ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 31 - YỂN VŨ 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 30 - KIỆM VŨ 老子 道德經