Astrology.vn - Lão Tử Biện thật rõ ràng và sâu sắc về Đức. Thật gần gũi và dễ hiểu. Kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt.Thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình là kiên cường. Kẻ Ttri túc (biết thế nào là đủ) là người giàu; kẻ mạnh mẽ (hoặc gắng sức) làm là người có Chí.

 

Nguyên Văn Hán Tự

, .

, .

, .

,   .

 

Dịch Hán Việt

Tri nhân giả trí, tự tri giả minh.

Thắng nhân giả lực, tự thắng giả cường.

Tri túc giả phú, cường (hoặc cưỡng) hành giả hữu chí.

Bất thất kì sở giả cửu, tử nhi bất vong giả thọ.

 

Dịch nghĩa

Kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt.

Thắng được người là có sức mạnh, thắng được mình là kiên cường.

Kẻ Ttri túc (biết thế nào là đủ) là người giàu; kẻ mạnh mẽ (hoặc gắng sức) làm là người có Chí.

Không rời nơi chốn của mình (tức đạo) thì được lâu dài; chết mà không mất (đạo) là trường thọ.

 

Luận giải

Câu cuối: không mất Đạo có nghĩa là mình hòa đồng với đạo thì cùng với Đạo trường tồn. Các đạo gia đời sau hiểu lầm câu đó nên tìm thuốc trường sinh và thực hành lối tu tiên.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

   Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 32 - THÁNH ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 31 - YỂN VŨ 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 30 - KIỆM VŨ 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 29 - VÔ VI 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 28 - PHẢN PHÁC 老子 道德經